Barbara Bubula Poseł zdjęcie

Aktualności

Artykuł ze strony Radio Maryja
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-pos-b-bubula-dobrobyt-nie-jest-celem-ale-srodkiem-dla-celow-wyzszych/ ..............................................................
Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł DOBROBYT NIE JEST CELEM, ALE ŚRODKIEM DLA CELÓW WYŻSZYCH Radio Maryja Dobrobyt nie jest celem, ale środkiem dla celów wyższych. Inaczej bowiem w państwie dobrobytu rozpanoszy się lenistwo, wygodnictwo, nuda, tchórzostwo i niezdolność do obrony życia. Zacznie się niezdolność do poświęcenia, zanik honoru i dyscypliny – wskazała poseł Barbara Bubula w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w Radiu Maryja. Zdaniem poseł Barbary Bubuli szansą na rozwój Polski jest ogłoszony niedawno przez Jarosława Kaczyńskiego program wyborczy „Polski model państwa dobrobytu”. – Sprawą najważniejszą i pierwszoplanową jest to, jaki będzie cel i fundament naszego działania w najbliższych latach. Nie jest mi to obojętne jako katoliczce, nalężącej do wspólnoty Radia Maryja, i jako posłance Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ogłosił ważny, poważny i przemyślany program polityczny, którego tytuł brzmi „Polski model państwa dobrobytu” – powiedziała poseł Barbara Bubula. Tytuł jakiegoś dzieła najczęściej wskazuje na jego najgłębszą treść – podkreśliła polityk. – Zatem warto chwilę zatrzymać się nad tym, co ten tytuł oznacza. Najpierw zastanówmy się nad tym, co oznacza „dobrobyt”. Podczas uroczystej Mszy świętej w wawelskiej katedrze w 80. rocznicę zdradzieckiej napaści sowietów na Polskę 17 września 1939 roku, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski odmawiał za Mszałem modlitwę liturgiczną o pokój i dobrobyt. Skoro Kościół Święty podczas Mszy świętej prosi Boga o pokój i dobrobyt, to znaczy, że pragnienie dobrobytu jest dla wspólnoty ludzkiej ważne. Dla Polaków sponiewieranych licznymi klęskami, wojnami, zawieruchami wieku XX pragnienie i dążenie do dobrobytu, jako Daru Bożego, jest szczególnie ważne. Dobrobyt, czyli poczucie bezpieczeństwa, zaspokojenie potrzeb życiowych, obfitość i dostatek. O takim dobrobycie, żyznym plonie ludzkiej pracy, pisał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” opisując Soplicowo jako miejsce, gdzie mieszka dostatek i porządek – podkreślała poseł. Dobrobyt Prawa i Sprawiedliwości to nie dobrobyt w ogóle, ale polski model dobrobytu – dodała felietonistka Radia Maryja. – Polega on przede wszystkim na tym, by nie pomylić dobrobytu z chciwością i pychą bogactwa. Dobrobyt nie jest celem, ale środkiem dla celów wyższych. Inaczej bowiem w państwie dobrobytu rozpanoszy się lenistwo, wygodnictwo, nuda, tchórzostwo i niezdolność do obrony życia. Zacznie się niezdolność do poświęcenia, zanik honoru i dyscypliny. Znamy narody, z historii i współcześnie, które tak właśnie zmarnowały swój dar dobrobytu, które zatraciły duszę, gnuśne i krótkowzroczne. Nie o taki dobrobyt przecież tu chodzi. Polski model dobrobytu to dobrobyt, który ma służyć obronie życia, osobom dotkniętym nieszczęściem, ludziom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ma także za zadanie bronić kulturę przeciwko atakom barbarzyńców, choćby tęczowej antykultury. Polski dobrobyt to środek do celu, jakim jest szczęśliwa i chętna do tego, aby przyjąć liczne dzieci, rodzina – podsumowała poseł Barbara Bubula.
Powered by CuteNews


Moje artykuły

Moje artykuły

Dalej... »

Spotkania

Spotkania z wyborcami

Dalej... »

Wyszukiwarka

Szukaj w artykułach

Dalej... »

Interpelacje

Moje interpelacje

Dalej... »

Audycje radiowe

Audycje radiowej Myśląc Ojczyzna

Dalej... »

Media

Galeria zdjęć

Dalej... »